Dodací podmínky a poštovné

 1. Dodací lhůta začíná běžet dnem obdržení závazné objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že objednávané zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje - předá dopravci -nejpozději následující pracovní den po obdržení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem anebo ho nebude možné dopravci z jakýchkoliv důvodů předat do pěti pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající neprodleně kupujícímu a zároveň ho bude informovat o jiném termínu dodání, anebo kupujícímu nabídne jiný výrobek, srovnatelný s původním objednaným výrobkem. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat souhlas kupujícího se změnou smlouvy, jenž je kupující povinen následně prodávajícímu potvrdit v písemné formě. Toto potvrzení se považuje za dodatek k uzavřené kupní smlouvě. Pokud kupující odmítne náhradní výrobek nabízený prodávajícím, má právo od smlouvy odstoupit. O tom je povinen prodávajícího neprodleně vyrozumět.
 2. Možnosti způsobu doručení zásilky a jejich ceny:
 • osobní odběr na adrese Skalice 455, 738 01 Frýdek – Místek, ČR – zdarma
 • v rámci ČR - balík do ruky Česká pošta. Cena je 95 Kč.
 • zahraničí mimo ČR - balík do zahraničí. Cena se liší podle aktuálního cenníku České pošty.
 1. Přehled možných způsobů úhrad zboží a jejich ceny:
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího vedený u Fio Banka a.s.,:

             č.ú. 2601489269 / 2010 pro tuzemské platby v Kč

             IBAN: CZ7520100000002601489269

             BIC: FIOBCZPPXXX

 

             č.ú. 2500729673 / 2010 pro zahraniční platby v EUR

             IBAN: CZ2520100000002500729673

             BIC: FIOBCZPPXXX

 

 • hotovostně nebo bezhotovostně (platba kartou) v místě provozovny prodávajícího na adrese Skalice 455, 738 01 Frýdek – Místek, ČR
 1. Dodací lhůta zboží závisí na způsobu, zvoleném kupujícím pro dodání zboží, především na přepravních podmínkách dopravce. Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
 2. Faktura, sloužící zároveň i jako daňový doklad, je pak zaslána elektronicky na e-mail kupujícího.